Skip to content

Interimmanagement

Als interimmanager/-directeur ondersteun ik het directieteam op weg naar de volgende fase

Als bestuurder of toezichthouder ben je op zoek naar versterking van je directieteam. Naar iemand die de organisatie naar een volgende fase brengt; die de binnenwereld organiseert naar de opgave van de buitenwereld.

Als bestuurder of toezichthouder ben je op zoek naar versterking van je directieteam. Naar iemand die de organisatie naar een volgende fase brengt; die de binnenwereld organiseert naar de opgave van de buitenwereld.

Want

 • De ontwikkeling vraagt, gezien de complexiteit van wat er verder speelt, meer aandacht dan het huidige management-/directieteam kan bieden
 • Je hebt iemand nodig die belangen van- en in de buitenwereld weet te vertalen naar ontwikkeling van de binnenwereld
 • Je hebt meer verbinding nodig tussen bestuur en directie, leiding en medewerkers
 • Je hebt iemand nodig die visie heeft op strategie-vertaling naar sturing, processen en ontwikkeling van leiderschap en personeel

Als dit niet gebeurt voorzie je

 • Uitblijvende resultaten
 • Verlies van imago van de organisatie in de maatschappelijke context
 • Te onduidelijke informatie en vertroebeling van het proces wat een goede sturing en/of toezicht moeilijker maakt
 • Een directie en MT wat de verbinding verliest
 • Het steeds meer ontbreken van synergie tussen de binnen- en de buitenwereld
 • Verloop onder management en medewerkers (en de arbeidsmarkt is al zo krap)
 • Eigen ontevredenheid over wat je bestuurlijk zou willen kunnen verantwoorden

Wanneer ik als directeur of sr. manager bij jou aan de slag ga werken we samen aan het:

 • Bepalen van de belangrijkste resultaten waarmee we direct werken aan het beter borgen van de diverse belangen
 • Vinden van de versnellers om de benodigde organisatieontwikkeling op gang te helpen
 • Verbeteren van de relatie tussen bestuur, management en medewerkers
 • Samenstellen van het team wat de verandering trekt
 • Begrenzen van de destructieve onderstroom
 • Bestendigen van nieuw ontwikkeld gedrag door een gedegen organisatieontwikkelprogramma
 • Helpen van bedrijfsvoering bij het optimaliseren van bedrijfsvoering (omdat zij zó belangrijk zijn bij het goed laten verlopen van het primair proces)
 • Ontwikkelen en uitrollen van een meerjaren HR-strategie
Wat kan onze samenwerking voor jouw organisatie betekenen?

Bovenal ontwikkelen we een leiderschapsstijl die past bij strategie, sturingsfilosofie en ontwikkelingsfase van de organisatie.

Bovenal ontwikkelen we een leiderschapsstijl die past bij strategie, sturingsfilosofie en (team-
)ontwikkelingsfase van de organisatie.

Met als resultaat

 • Positieve maatschappelijke/bestuurlijke zichtbaarheid van de organisatie
 • De doelgroep die in de samenleving optreedt als ambassadeur van jullie organisatie
 • Een verbeterde interne organisatiedynamiek
 • Een plek waar met plezier gewerkt wordt
 • Meer energie en een gevoel van voldoening en (zelf-)vertrouwen
Heb jij die executiekracht nodig?

Maak hier kosteloos en vrijblijvend een afspraak

Maak hier kosteloos en vrijblijvend een afspraak

Geen executiekracht nodig?

Wel behoefte aan een sparringpartner en adviseur die gedurende jouw verandertraject als betrokken adviseur met je optrekt? Klik dan hier voor meer informatie.

Reviews

Wat anderen over mij zeggen

Testimonial Tanja Hoving Organisatie Ontwikkeling
Tanja van Helsingen

Waldemar heeft voor de gemeente Vijfheerenlanden de organisatie-ontwikkeling en de diverse bijbehorende beleidsvelden projectmatig opgepakt. Met een organisatiefilosofie die gericht is op zelforganisatie is dat geen voorgekauwd gebied en opgave. Dit vroeg om de nodige afstemming en creativiteit om dit op te pakken. Ondanks de vertragende Coronaperiode heeft Waldemar die ontwikkeling goed opgepakt en gevraagde beleidsstukken op tijd opgeleverd die vervolgens zijn vastgesteld. Dit resultaat heeft hij mede behaald door zijn doortastendheid en vakkennis.

Gerrit Hilhorst - Waldemar Hoving
Gerrit Hilhorst

De passie van Waldemar gaat over mix tussen theoretisch inzicht en kennis in relatie tot het in praktijk brengen daarvan. Tijdens het  werken met Waldemar heb ik ervaren dat hij door boven de organisatiematerie ‘te hangen’ het (politieke) spel als geen ander doorziet en problematiek vanuit meerdere invalshoeken weet te benaderen. Dat combineren met het stellen van kritische vragen brengt klanten op anderen op gedachten. Daarmee wordt het resultaat aanzienlijk beter en weet ik dat de klant (team of organisatie) op de juiste manier geholpen wordt.

Ellen Boonen
Ellen Boonen

Waldemar beschikt over een groot oplossend vermogen en brengt daarmee effectiviteit en productiviteit in. Je hoort hem verder doorvragen en hoort hem zaken vanuit een breder perspectief benaderen. Hij is creatief, open-minded, ruimte-gevend, coachend, helpend, richtinggevend. De waarde daarvan is dat anderen het goede voorbeeld volgen en zichzelf aan hem kunnen spiegelen. Dat zou ik aanbevelen aan iedereen.

Wil je een oriënterend gesprek met mij plannen?

Waldemar Hoving

Contact